Betalsystem

Betalsystem för beställningscentraler

Allmänt om Haldas betalsystem

Halda AB har varit inom persontransport området sedan 1971 och har varit en pionjär inom betalningslösningar.

IP

Invoice Processing, administration över körningar

Card Factory

Kort administrering

MS Dynamics NAV

Hanteringssystem för fakturering och avräkning

Åkarnet tjänsten

Följ upp din effektivitet på webben