CARD FACTORY

 

Programvara som hanterar rese- och betalningskort.

 

Systemets allmänna egenskaper innefattar bla.

  • Betalningskortets historik
  • Hantera kort, konton och beställningar 
  • Ingen separat installation på respektive arbetsstation då systemet enkelt körs enkelt via en webläsare
  • Granska körhändelserna för olika användargrupper
  • Möjligt att via CF-gränssnittet, granska, godkänna, markera och redigera körhändelser 

Funktioner på kortet definieras som CF-programvara, varefter informationen på kortet exporteras för det faktiska skapandet i kortsystemet. Kortfunktioner inkluderar:

  • Ställa in kortstatus (används, stängt, avbrutet etc.)
  • Ställa in kortets giltighetstid
  • Definiera texten för kortet och beräkningsspecifikationen

 

Kortfunktioner används online via automatiska kortbetalningsterminaler. Flera kort kan kopplas till ett enda konto samtidigt. Detta gör det lättare att förnya kort i situationer där det gamla kortet är förlorat eller skadat. När kortet förnyas avaktiveras det gamla kortet och lämnar endast det nya kortet som levereras till användaren. Till exempel kan de kortspecifika avdrag och den maximala kortbetalningen för enstaka kort definieras.