Kvalitetspolicy
 

Semel Group levererar PSP-lösningar (Payment Service Provider) för resande människor i kollektivtrafik, taxibilar och privata bilar. Vårt mål är att integrera alla system i en lösning som möter kundens affärsprocess så bra som möjligt. Detta inkluderar även leverans i tid enligt överenskommelse. För att nå dessa mål är det alla medarbetares skyldighet att både utföra och dokumentera alla arbetsfaser så bra som möjligt, för att säkerställa överensstämmelse med specifikationer och mål i projekt vi levererar. Vi strävar till att ständigt uppdatera kvalitetsledningssystemet och att hålla kvalitetsmanualen uppdaterad.

Helsingfors, den 9 december 2020

Börje Nummelin
CEO / Verkställande Direktör

 

 

 

 

 

Miljöpolicy
 

Semel Group fokuserar på IT-relaterade produkter och tjänster, ibland också med fälttjänst-åtaganden. Vårt mål är att utveckla våra produkter och tjänster, inklusive den elektroniska hårdvaran, i en mer miljövänlig riktning. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och minskar aktivt miljöeffekterna av vår verksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt aktiviteter för att spara på användningen av energiförbrukning och fossila bränslen i fälttjänsten. Vi sorterar ständigt hårdvara och skrotar gamla enheter. Vi följer miljölagar, förordningar och andra miljöförpliktelser i våra kundavtal. Vi strävar till att ständigt förbättra miljöledningssystemet och att hålla miljömanualen uppdaterad.

Helsingfors, den 4 september 2023

Börje Nummelin
CEO / Verkställande Direktör

 

 

 

Tillbaka