Ändring av postadress och/eller företagsuppgifter

Som kund har man skyldighet att själv se till att man får sina fakturor till sin rätta adress. Därmed infaller en indirekt skyldighet att meddela Halda AB den nya adressen.