Ändring av e-postadress och/eller mobilnummer

Som kund har man skyldighet att själv se till att man har sina kontaktuppgifter uppdaterade med sin leverantör. Därmed infaller en indirekt skyldighet att meddela Halda era nya uppgifter gällande e-postaddress och/eller mobilnummer.

Jag vill ändra min e-postadress och/eller mobilnummer för: