Halda Web Contact

Trafikledningsprogram för mindre beställningscentraler. Med Halda Web Contact skickar du körorder till dina bilare via ett enkelt web gränssnitt. Via webbe hanterar du också:

 • bilarna
 • åkerierna
 • chaufförerna
 • kunder
 • addresser och alias
 • bokningstyper

Beroende på du du vill styra din flotta kan du ändra på parametrar såsom:

 • Söka bil på basen av zoner eller närmaste bil
 • standardiserade addresser
 • styra funktionen på Taxi butler

Rapportering:

 • Bilinformation
 • Utropade bokningar
 • Utförda bokningar
 • Bokningar dags/månadsvis
 • och många fler