Redovisningscentral

Från och med första maj 2017 behöver alla fordon som gör sin taxameterbesiktning kopplas till en redovisningscentral. 

Om du har en Halda M2, Halda M1 eller Semel C30 taxameter kommer din installatör att göra detta i samband med taxameterbesiktningen.

  1. Din taxameterinstallatör registrerar dina uppgifter i Haldas webtjänst i samband med taxameterbesiktning.
  2. Du kommer att e-post från Halda som du ska bekräfta enligt anvisning.
  3. Efter att du bekräftat avtalet så är allt klart.

Du som åkare ska då teckna avtal med Halda Redovisningscentral. Allt detta kommer att ske elektroniskt. Då du sagt till din taxameter installatör att du vill gå med i Haldas redovisningscentral så fyller installatören dina taxameteruppgifter och fordonsuppgifter till Haldas webtjänst.

Då detta är gjort kommer du att få e-post från Halda där du bör bekräfta det avtal som du ingår med Halda Redovisningscentral. Efter ett accepterat avtal kommer Halda att fakturera dig 89kr/mån (exkl. MOMS) för tjänsten.

Mera om redovisningscentraler hittar du på Transportstyrelsens hemsida
 

Vad gör jag om bilen är trasig eller jag är på semester?

  • Om bilen inte är i trafik/tömmer in på mer än 7 dagar måste man anmäla detta annars kommer Transportstyrelsen att ifrågasätta trafiktillståndet. Halda Redovisningscentral kommer att sända ett meddelande till registrerad e-postadress om bilen inte tömt in data på 5 dagar.

    Besked lämnas till Halda Support HÄR

Hur ansluter jag mig till Halda Redovisningscentral?

  • Det gör du enklast genom att besöka en installatör vid din årliga taxameterbesiktning. Vid besiktningen kan installatören ansluta din taxameter till Halda Redovisningscentral via Haldas webbtjänst. Efter att bilen upplagts i redovisningscentralen kommer du att få till din angivna e-post ett avtal för driften av tjänsten redovisningscentral som du bör acceptera. Efter att du accepterat avtalet är allt gjort och du kan fortsätta din taxiverksamhet. Redovisningscentralen kommer att enligt lag rapportera in dina körpass rapporter varje vecka.

Vad gör jag om jag avslutar min verksamhet?

  • Om verksamhet avslutas ska du säga upp ditt avtal hos Redovisningscentralen. Det gör du enklast via vår hemsida och denna länk: