EVpay

För mer information om Halda/Semels lösning av laddstationer för elbilar läs mer på EVpays hemsida.