Invoice Processing

Invoice Processing (IP) är en omfattande och högautomatiserad central programvara för ett taxibolags ekonomisystem. IP: s lättanvända och moderna gränssnitt gör att företaget kan styra hur betalningen görs och utnyttja rapporterings verkyget för utveckling av verksamheten. Systemet har mångsidiga gränssnitt för privata och offentliga sektorns system.