Halda M2 Basic

Startpakke for den nye sjåføren

1490 nok/måned (ekskl. mva.)

2000 nok i startavgift (ekskl. mva.)

Pakken inneholder:

– Halda M2 Touch taksameter (inkl. MID taksameterprogramvare)

– Halda RX90hn skriver

– Åkarnet-tjenesten

I leien inngår vedlikehold for all programvare og Åkarnet-tjenesten.

MERK! Kommunikasjon (SIM-kort) inngår ikke og må besørges av kunden.  (Halda anbefaler Telia M2M unlimited 10GB)

I leien inngår en komplett serviceavtale der du garanteres driftssikkerhet gjennom gratis utskifting av systemdeler som må byttes ut.

I leien inngår også en komplett serviceavtale der dere garanteres driftssikkerhet gjennom kostnadsfrie utskiftinger av systemdeler som gjerne må byttes ut nå og da.

enhetsinformasjon