Microsoft Dynamics NAV

 

Microsoft Dynamics NAV inngår som en del av betalingssystemet som leveres av Halda AB. Du kan selv kjøpe en NAV-lisens eller kjøpe den som en ASP-tjeneste fra Halda.

Systemet gjør det mulig å bruke omfattende håndteringsprogramvare spesielt utformet for persontransport.

Microsoft Dynamics NAV gir bedrifter et komplett oppsett til å styre og automatisere virksomheten. På verdensbasis bruker over 100 000 bedrifter systemet, som egner seg til både bedrifts- og ressursplanlegging, som kan ha flere samtidige brukere. Microsoft Dynamics NAV ERP kombinerer de viktigste forretningsområdene i virksomheten – økonomi, produksjon, vedlikehold, kunderelasjon og e-handelsfunksjoner – til en fleksibel løsning.