Adresseendring

Som kunde må man selv sørge for at fakturaene sendes til riktig adresse, og dermed blir man indirekte forpliktet til å informere selskapene om den nye adressen. Man bør i det minst dobbeltsjekke med selskapet og forsikre seg om at de har oppdatert denne i sitt system, selv om det ikke finnes noen lov som sier at man er forpliktet til å informere selskaper om sin nye adresse.