Vuokrasopimus

1.    Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Semel tarjoaa, toimittaa ja huoltaa taksien tietojärjestelmiä ja siihen liittyviä laitteita taksialan asiakkailleen. 
Osapuolet sopivat tällä Sopimuksella Liitteessä 1 mainitun vuokrakohteen tai vuokrakohtien vuokrauksesta Asiakkaalle tämän Sopimuksen ja sen liitteiden (Liite 1 "Vuokrakohteen kuvaus ja vuokra", Liite 2 "Yleiset vuokraehdot" ja Liite 3 "Kuvaus vaihtolaitepalvelusta") mukaisesti. 

2.    Vuokrasuhde

Tämän Sopimuksen puitteissa Semel vuokraa Liitteen 1 mukaisen vuokrakohteen Asiakkaalle ja Asiakas ottaa vuokrakohteen vuokralle vuokra-ajan alkamispäivänä. 
Osapuolet voivat yhdessä tämän Sopimuksen puitteissa kirjallisesti sopimuskauden aikana päivittää Liitettä 1 tai sopia uusien vuokrakohteiden vuokrauksesta täyttämällä uuden Liitteen 1.

3.    Yleiset vuokraehdot

Semel vuokraa vuokrakohteen Asiakkaalle tämän Sopimuksen ja sen Liitteessä 2 olevien Semelin yleisten, vuokrapalvelua koskevien ehtojen (”Yleiset vuokraehdot”) mukaisesti.

4.    Vuokra

Asiakas on velvollinen suorittamaan kultakin vuokrajaksolta Liitteessä 1 määritellyn vuokran Semelille. Maksuehdot määräytyvät Yleisten vuokraehtojen mukaan. 

5.    Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta ("Varsinainen sopimuskausi"). Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi Osapuoli irtisanoo Sopimuksen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen Varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen molemmilla Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden päästä irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti. 
Yksittäisen vuokrakohteen vuokra-ajasta sovitaan erikseen Liitteessä 1.
 

return