CARD FACTORY

 

Programvare som håndterer reise- og betalingskort.

 

Systemets generelle egenskaper omfatter bl.a.

  • Betalingskortets historikk
  • Håndtere kort, kontoer og bestillinger 
  • Krever ingen installasjon på den lokale arbeidsstasjonen, da systemet kjøres enkelt via en nettleser
  • Se gjennom kjørehendelsene for ulike brukergrupper
  • Via CF-grensesnittet kan du se gjennom, godkjenne, markere og redigere kjørehendelser 

Funksjoner på kortet defineres som CF-programvare, før informasjonen på kortet eksporteres for selve opprettelsen i kortsystemet. Kortfunksjoner inkluderer:

  • Angi kortstatus (i bruk, sperret, avbrutt osv.)
  • Angi kortets gyldighetstid
  • Definere teksten for kortet og beregningsspesifikasjonen

 Kortfunksjoner brukes online via automatiske kortbetalingsterminaler. Flere kort kan knyttes samtidig til en og samme konto. Dette gjør det lettere å fornye kort i situasjoner der man har mistet eller skadet kortet. Når kortet fornyes, deaktiveres det gamle kortet slik at brukeren bare sitter igjen med det nye. Man kan for eksempel definere kortspesifikke avdrag og maksimal kortbetaling for enkeltkort.