2019-10-17

Strategiskt köp länkar ihop taxi med kollektivtrafiken

I våras förvärvade finska Semel Group svenska Modulsystem. Ett strategiskt förvärv där Semel och dotterbolaget Halda vill länka ihop sina taxameterlösningar med lösningar för betalsystem. Det ger en biljett in i kollektivtrafiken där Modulsystem sedan flera år är etablerade.

Börje Nummelin, vd för Semel Group, är mycket nöjd med affären.
- Det var egentligen ganska logiskt eftersom vi är så stora på betalsystem för taxi och de är stora på betalsystem för kollektivtrafik. Tillsammans kan vi utveckla bra lösningar, anpassade för framtidens kollektiva resande där man reser med olika färdmedel under en dag, men betalar med sitt kontaktlösa kort. Målsättningen med förvärvet är att expandera med hjälp av gemensamma lösningar och stark expertis inom Payment Serice Provider, PSP, säger han.
Efter sammanslagningen hanterar Semel och Modulsystem tillsammans närmare 100 miljoner betaltransaktioner årligen. Dessa består av internationella kredit- och debetkort i tillägg till slutna system för parkering och laddning av elfordon.
Men det egentliga syftet med förvärvet är ett nästa steg, det som Börje Nummelin kallar en multimodal lösning som täcker hela resekedjan för den enskilde resenären.
- Fundamentala egenskaper är integrerade betalmetoder och optimerade biljettdebiteringsmodeller för att effektivisera den kollektiva trafikens funktionsflöde.
Hur ser det ut i praktiken?
- Att du kopplar ihop ditt kontaktlösa kreditkort med alla reseformer. När du hoppar på en buss svajpar du kortet, likadant när du hoppar av. Samma om du hoppar på en annan buss. Åker du taxi eller tåg gör du samma sak. I slutändan dras alla dina resekostnader från ditt kort men finessen är att det i systemet också finns en back office-funktion som summerar ditt resande under dagen och väljer det billigaste alternativet. Visar det sig till exempel att du har åkt buss fyra gånger under dagen och det i stället för att betala för fyra resor hade varit billigare med ett dagskort, då väljer systemet det alternativet.
I Sverige håller man på att ta fram ett nationellt biljettsystem, är det inte ungefär samma sak som er lösning med kontaktlöst kort?
- Det har genom åren pratats om nationella biljettsystem, både i Sverige och i de andra nordiska länderna. Men det har alltid stupat på att ingen aktör i samarbetet vill släppa ifrån sig sin egen biljettförsäljning. Därför tror jag mer på vår egen lösning.
Finns liknade lösning någon annanstans?
- I London används kontaktlösa kort.
Hur lång tid tar det innan vi får se den?
- Det är ju en lång process som precis har tagit sin början och kräver ju att vi kan ansluta de olika aktörerna inom kollektivtrafik och taxi.
Kan den nya betallösningen vara till hjälp för taxi på andra sätt?
- Jag ser ökade möjligheter till samordningsresor inom exempelvis färdtjänst och sjuktransporter där resenärerna har olika betalare.

Tillsammans hanterar nu Semel och Modulsystem närmare 100 miljoner betaltransaktioner, allt från internationella kredit- och debetkort i tillägg till slutna system för parkering och laddning av elfordon. | Modulsystem är bland annat stora på betalsystem förkollektivtrafik. | Semels vd Börje Nummelin ser Semels förvärv av Modulsystem som ett strategiskt förvärv där man länkar ihop taxameterlösningar med lösningar för betalsystem.