2020-11-25

Regeringen backar från förslaget om taxameterdispens

Regeringen skrotar förslaget om att förlänga taxameterdispensen ytterligare ett år till följd av covid-19. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förklarar varför.

-Vi har haft förslaget ute på remiss och lyssnat på vad branschen har att säga. Bland annat Svenska Taxiförbundet avstyrkte tydligt förslaget och beskedet från taxametertillverkarna var att de flesta som kört på dispens skaffat taxameter. Även organisationen Transportföretagen, som kom med dispensförslaget i våras, har uppmärksammat problem med förslaget. Så från årsskiftet ska alla taxibilar ha taxameter.

Gäller det även plattformsföretagen? 

-Alla taxiföretag ska ha en taxameter som uppfyller kraven för redovisning. Det räcker inte med en egen plattformslösning.

Den särskilda utrustningen för taxifordon, SUFT, som skulle vara ett alternativ till vanlig taxameter har inte taxametertillverkarna lagt någon större energi på att ta fram. Är det ett bakslag?

-Nej, det tycker jag inte eftersom det ofta tar ett tag innan teknisk utveckling och nya digitala möjligheter kommer på plats. 

Vad har du för förhoppningar på att slopandet av taxameterdispens ska innebära för taxibranschen?

-Det är mitt sätt att premiera de seriösa företagen i taxibranschen, och sådana finns det gott om. Med den här lagstiftningen kommer det att skapas mer ordning och reda.

Men då måste det också ske kontroller så att alla taxibilar verkligen har en giltig taxameter, innebär det att trafikpolisen får mer resurser?

-Det kan det mycket väl bli så. Det pågår en utredning som heter Effektivare kontroll av yrkestrafiken och som ska vara klar under våren. Där ingår även hur kontrollen av taxinäringen ska bli effektivare och hur seriösa företag ska slippa bli drabbade av ojuste konkurrens.