2019-10-17

Nya lagen kräver för dyr utrustning

Semel/Halda håller på att utveckla utrustning som uppfyller kraven enligt den nya taxilagen i Sverige som börjar gälla första januari 2021. Börje Nummelin, vd, är betänksam över hur beslutsfattarna har resonerat. - Vi beräknar att det rör sig om cirka 3 000 bilar som enbart ska vara ansluta till en beställningscentral och som måste ha den här utrustningen.

... Med tanke på de utvecklingskostnader vi har blir det hög kostnad per enhet, säger han. Taxi idag redogjorde i förra numret för de remissyttranden som kommit in till Transporstyreslen gällande krav på särskild utrustning för taxifordon (SUFT), alltså de taxibilar som väljer att enbart ta köruppdrag från en beställningscentral. Förslaget fick bland annat hård kritik från Svenska Taxiförbundet och taxijätten Cabonline. Även Semel/Halda var kritiska, främst till den ekonomiska konsekvensutredningen som de anser är underskattad.
- Vi ställer oss frågande till varför man kräver den här komplicerade utrustningen som främst berör de 3 000 bilar som i dag kör utan taxameter på dispens, säger Börje Nummelin.
- Jag kan förstå att man vill säkerställa att all information blir säker och att myndigheterna ska ha full insyn för att undvika fusk. Men det här är ingen bra lösning eftersom det bara rör ett fåtal bilar och då blir det dyrt för åkeriägaren. Tyvärr är liknande försök på gång i Norge och även här i Finland har man rört till det efter avregleringen. Jag tycker att det har spårat ur totalt och man lyssnar inte på branschen.
Han menar också att man underskattar att digital utrustning som sitter i en taxibil samtidigt måste vara robust.
- Den utsätts för fukt, det hoppar och det skakar, vilket också ställer speciella krav.

Framgångsrikt upplägg
Semel/Halda lanserade förra året den nya taxametern M2 och i samband med det också ett helt nytt finansieringsupplägg - ett hyresavtal där allt ingår till en fast månadskostnad.
- Syftet med finansieringsupplägget var att det skulle bara billigare och enklare för nya taxiåkerier. De slipper dyra instegskostnader och kan i stället slå ut taxameterkostnaden över en längre tid. Kunden får hårdvara, mjukvara, licens, anslutning till redovisningscentral och serviceavtal till ett fast pris, samt uppdatering om tekniska krav förändras. I avtalet ingår också att utrustningen förnyas vid byte av bil.
Hur har marknaden tagit emot ert koncept?
- Det går riktigt bra och vi har levererat ett flertal utrustningar med det här finansieringsupplägget.

FAKTA:
Semel OY, som grundades 1971, är ett finskt bolag som utvecklar och levererar mobila affärsutvecklingslösningar. Huvudinriktningen är taxinäringen och utveckling av taxameterlösningar. I verksamheten ingår också utveckling av betalsystem för laddning av elbilar och system för bagagekontroll på flygplatser. Huvudkontoret finns i Helsingfors och man har också en utvecklingsavdelning i Tallinn, Estland.
1992 köptes Semel upp av svenska handelsbolaget KG Knutsson AB.
För tre och ett halvt år sedan förvärvade Semel den svenska taxametertillverkaren Halda i Västerås, som sedermera flyttade till Sollentuna. Semel har i dag en omsättning på över 200 miljoner kronor och sysselsätter ett hundratal anställda.

Semel Halda lanserade förra året den nya taxametern M2 med ett nytt finansieringsupplägg där användaren betalar en månadskostnad.