2019-04-29

Modulsystem Sweden AB, blir nytt dotterbolag

Semel Oy förvärvar Modulsystem Sweden AB

KGK och Semel OY

KGK är generalagent för världsledande tillverkare och leverantörer av tekniskt högkvalitativa produkter inom fordons- och marinbranschen. KGK är sedan 1946 ett familjeföretag med en fakturerad försäljning på ca 4 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen med totalt 950 medarbetare.

Våra kunder är tillverkare, grossister, bilhandlare och andra aktörer inom fordonsindustrin. Autoexperten är en rikstäckande butiks- och verkstadskedja som säljer verkstadstjänster, fordonsrelaterade tillbehör och reservdelar. Utöver Autoexperten kan som egna varumärken nämnas Carsmart, Easyroad, Halda, Hydratronics, Kamasa-Tools och Semel. Bland prioriterade agenturer inom koncernen kan nämnas Calix, Dräger, Hella, Suzuki, Webasto samt ZF.   
Mer information finns på www.kgk.com

Semel Oy är ett bolag inom KGK med säte i Helsingfors som utvecklar och marknadsför avancerade systemlösningar för taxibranschen samt till kommunala instanser. Semel är ett starkt IT-varumärke och en ledande medspelare i Europa bland lösningsleverantörer för individuell persontransport.

Halda AB är Semels dotterbolag i Sollentuna. Omsättningen för Semel Group är idag ca. 130 MSEK med 55 medarbetare. Mer information finns på www.semel.fi och www.halda.se

Förvärv av Modulsystem Sweden AB

Semel Group har förvärvat Modulsystem Sweden AB. Såväl Semel som Modulsystem är starkt involverade i lösningar för betalsystem och har en stor marknadsandel på lösningar för kollektivtrafik i de nordiska länderna. Målsättningen med förvärvet är att expandera med hjälp av gemensamma lösningar och en stark PSP (Payment Service Provider) expertis. Som exempel kan nämnas hantering av kontaktlösa kort och enkel biljetthantering för kollektivtrafik.

Semel och Modulsystem hanterar tillsammans närmare 100 miljoner betaltransaktioner årligen. Dessa består av internationella kredit- och debetkort i tillägg till slutna system för parkering, laddning av elfordon samt taxi.

Som ett nästa steg kommer företaget att presentera en multimodal lösning som täcker hela resekedjan för den enskilde resenären. Fundamentala egenskaper är integrerade betalmetoder och optimerade biljettdebiteringmodeller för att effektivisera den kollektiva trafikens funktionsflöde.

Tillsammans med KGK som ett stark svenskt moderbolag, skapas genom Modulsystem, Halda och Semel en seriös part för upphandlingar av projekt inom kollektivtrafiken i hela Norden. Modulsystem, Halda och Semel kommer tillsammans omsätta 250 MSEK.

Mer information finns på www.kgk.com www.semel.fi www.modulsystem.se www.halda.se

 

För ytterligare upplysningar: Börje Nummelin, VD Semel Group, +358 400  402 834