2018-10-10

Halda på Persontrafik 2018 mässan

Persontrafik 2018 presenteras med följande ord: "Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. I år förstärks det nordiska fokuset ytterligare genom att de båda konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samarrangeras med Persontrafik."

Halda som nordens äldsta leverantör av tekniklösningar för persontrafik är också denna gång med och presenterar sina lösningar. Vi kommer att visa vår nya Halda M2 taxameter och övriga bilutrustning. Dessutom kommer vi att visa vår efterbehandling, biljettlösningar och trafikledning.

Välkommen till vår monter C04:39 på Persontrafik 2018, Mässvägen 1, Älvsjö. För att hitta till mässan kan du trycka här.