2019-08-26

Halda i Danmark

Efter en lyckad pilot test i Danmark så är nu leveranserna i full gång även dit.