2020-11-26

Bolt ser positivt på framtiden

Halda intervjuar Bolt's Sverigechef Albin Grkovic om hur dom ser på taximarknaden 2020

 

Vilken roll har du på Bolt? Hur länge har du varit på Bolt?


Jag har varit en del av Bolt sedan vi inledde Sverigelanseringen under våren 2019. Idag är jag
Sverigechef för Bolts taxiverksamhet.


Upplever du att marknaden har förändrats under 2020? På vilket sätt? Har Bolt under
2020 lyckats stärka sin affär trots situationen i omvärlden? Om ja, på vilket sätt?


2020 har verkligen hunnit bjuda på såväl hopp som förtvivlan. Vi inledde året med ett otroligt
momentum men det fick ett abrupt slut. Lagom till vårt ettårsjubileum såg det som absolut
mörkast ut för taxibranschen i Sverige.
Vändningen kom inte långt därefter när vi tillsammans med våra förare utmanade oss själva
med att identifiera nya möjligheter. Vi lanserade som första aktör i Sverige Protect-kategorin
(bilar med en skyddande sköld mellan förare och passagerare) och i kombination med vårt
projekt där över 5000 gratisresor för sjukvårdspersonal förmedlades av Bolt kunde vi stötta
våra anslutna förare och samtidigt bidra till samhällsviktiga funktioner.
Dessa initiativ föranleder vad som sannolikt blev den mest påfallande förändringen under 2020.
Nämligen hur mycket starkare samarbetet med våra förare och åkare blivit. Vi har ett
ömsesidigt beroende av varandra och det partnerskapet har vuxit sig starkare än vad det
någonsin kunnat göra utan de utmaningar vi tillsammans axlat under det gångna året.
När marknaden präglas av ovisshet är det avgörande att vara flexibel och lyhörd för vilka
förutsättningar som gäller för stunden. Bolt har förutsättningarna för att i realtid säkerställa att
förarna vet när och var det är högst efterfrågan. Tack vare detta har vi i tidiga skeenden
snappat upp och tagit vara på förändringar i resenärers resevanor. En minskad efterfrågan på
krogtäta gator under helgnätter har exempelvis ersatts av ett ständigt ökande antal resor under
vardagsmorgnar.


Vad är det som gör att åkare ansluter sig till Bolt och inte andra aktörer?


Bolts affärsmodell erbjuder en frihet för åkare att köra när de vill och hur mycket eller lite de vill.
Traditionell taxi med sina fasta växelavgifter och krav på specifika arbetstimmar har inte hängt
med i utvecklingen och möter inte förare och åkares behov av flexibilitet.
Med Bolt betalar åkare endast en procentuell avgift på inkört belopp, och dessutom
marknadens lägsta avgift. Många av de åkare som nu ansluter sig kommer direkt från
traditionell taxi och menar att det inte är hållbart med en fast växelavgift med nuvarande
marknadsläge. Våra åkare är våra affärspartners. Går det bra för dem så går det bra för oss.


Vad utmärker Bolt utifrån ett konsumentperspektiv?


Mycket av vad som gör Bolt unikt har vi redan berört. Vad som utöver det särskiljer oss från
våra branchkollegor är dels vår konkurrenskraftiga prissättning där vi ohotat erbjuder
marknadens bästa priser, men framförallt vårt initiativ Green Plan
( https://blog.bolt.eu/en/all-bolt-rides-in-europe-are-now-carbon-neutral/ ) som innebär att
samtliga Boltresor i Europa är 100 procent koldioxidneutrala. Ett initiativ som tyvärr ingen av
våra branschkollegor ännu anammat.
Att Bolt även erbjuder elsparkcyklar och matleveranser genom Bolt Food gör att vi kan möta
våra användares olika behov i en högre utsträckning än många andra aktörer.


Hur ser Bolt på möjligheterna i Norge respektive Danmark?


Den avreglering vi ser i Norden är intressant och vi följer den noggrant. Vi kan tyvärr inte uttala
oss huruvida det är aktuellt att lansera i dessa länder eller inte i dagsläget.