2022-09-01

Akut brist på taxichaufförer i landet – drabbar färdtjänst och skolskjutsar

I dag råder en akut brist på taxiförare över landet och bristen beskrivs på vissa håll som extrem.

Taxiförbundet har på uppdrag av TV4Nyheterna gjort en undersökning hos landets taxiföretag, där 85 procent av taxibranschens företag har svarat. Enkäten visar att det idag saknas runt 7 000 taxiförare för att behovet av körningar ska kunna täckas. Läget är så akut att taxiförbundet pratar om taxidöden.

– Den är påtaglig i exempelvis Dalarna, Värmland samt Västerbotten, men vi har även akut brist i storstadsområdena. Det här drabbar nu samhällsviktiga funktioner som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor där vi i dag har stora problem att klara av uppdraget, säger Bawer Coskun, vd för Taxiförbundet, till TV4Nyheter

https://www.tv4.se/artikel/5rXvRS5GzzYhg12ODljaT0/akut-brist-pa-taxichauffoerer-i-landet?utm_source=tv4.se&utm_medium=shared_link&utm_campaign=Nyheter