CARD FACTORY

 

Ohjelmisto, jolla hallitaan matkaoikeuksia ja maksukortteja ja - tunnisteita

 

Järjestelmän yleisinä ominaisuuksina ovat mm.

  • Maksukorttien elinkaaren hallinta
  • Tilausten, tilien, korttien ja valmistuserien hallinta
  • Järjestelmää käytetään webselaimella internetin yli, sovellusta ei tarvitse asentaa jokaisen käyttäjän työkoneelle erikseen
  • Ajotapahtumien tarkastelu eri käyttäjäryhmille, yhtiönäkymä InvoiceProcessing- ohjelman kautta, autoilijat Semel- Vuoronet tai Semel Vuoronet Extra- palvelun kautta, asiakkaat korttiohjelma CF:n kautta.
  • CF-käyttöliittymän kautta ajotapahtumien tarkastelu, hyväksyminen, merkkaaminen ja muokkaaminen 

Kortille tulevat ominaisuudet määritetään CF-ohjelmiston avulla, minkä jälkeen kortille tulevat tiedot viedään varsinaista kortin muodostamista varten korttijärjestelmään. Korttien ominaisuuksien määrittämiseen kuuluu:

  • kortin tilan (käytössä, suljettu, peruutettu jne.) määrittäminen
  • kortin voimassaoloajan asettaminen
  • kortin automaattisen uusimisen käyttäminen
  • kortille ja laskuerittelyyn tulevien tekstien määrittäminen

Kortille asetettuja ominaisuuksia käytetään online -ympäristössä autojen korttimaksupäätteiden välityksellä. Yhteen tiliin voidaan liittää useampi kortti samanaikaisesti. Tämä helpottaa korttien uusimista tilanteissa jossa vanha kortti katoaa tai on vioittunut.

Korttia uusittaessa vanha kortti poistetaan käytöstä, jolloin ainoastaan uusi käyttäjälle toimitettu kortti jää voimaan.Tileille voidaan määritellä esimerkiksi korttikohtaiset omavastuut sekä kortilla maksettavan yksittäisen matkan maksimihinta.