Matkanhallinta- ja maksujärjestelmät

Semel korttijärjestelmät

Semel CF-korttijärjestelmällä on mahdollista luoda erilaisia kortti- ja maksutuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkkeinä voidaan mainita kuntien SOTE-matkojen maksuvälineet, yritysten tai yksityishenkilöiden laskutuskortit erilaisine ominaisuuksineen. Järjestelmällä voidaan muodostaa myös virtuaalisia maksatustunnuksia.

Card Factory

Maksukortit ja - tunnisteet eri käyttötarkoituksiin