Käyttöohjegalleria

Etsi tarvittava käyttöohje

Löydä ja lataa itsellesi käyttöohje alla olevasta listalta. Tarvitse Adobe reader ohjelman jotta pystyt lukemaan dokumentteja. Adobe ohjelman voit ladata tästä linkistä.

Sivustosta ladattavat dokumentit kuvaavat mahdollisimman tarkasti kyseessä olevaa laitetta ja sen käyttöä. Mikäli eroavaisuuksia löytyy, Semel ei anna takuita siitä, että tämä dokumentti ja toisaalta laitteisto ja ohjelmisto ovat yhtenevät. Mahdolliset eroavaisuudet eivät kuitenkaan velvoita Semeliä toimittamaan ko. toimintoja uuden ohjelmaversion tai huollon yhteydessä.

Semel on tarkistanut, että dokumenttien sisältö vastaa kuvattua laitetta mahdollisimman tarkasti.

Dokumenttien ja niiden sisällön kokonaan tai osittainen monistaminen tai levittäminen mitä tahansa teknisiä välineitä apuna käyttäen on kielletty ilman etukäteen hankittua Semelin antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeet

M2 Touch taksamittarin käyttöohje

RX90hn kirjoittimen käyttöohje

TM6000 taksamittarin käyttöohje

iWL286 maksupääätteen käyttöohje

Spire SPm20 mPOS käyttöohje