Tietoa julkiselle sektorille

Tietoa julkiselle sektorille

Semel Oy on ollut vahvasti mukana julkishallinnon kanssa kehittämässä suomalaista henkilöliikennettä jo vuosikymmenten ajan. Ratkaisut esimerkiksi kuntien maksamien kuljetusten maksuliikenneratkaisuissa: Ensin yleistyivät älykorttipohjaiset ratkaisut  Semel teknologian avulla, seuraavassa vaiheessa luovuttiin älykorteista ja siirryttiin tunnistepohjaisiin kortteihin ja nyt ollaan mahdollistamassa tilaus- ja maksuapplikaatioon siirrettävää taksamittariperusteista maksamista.

Semel on ollut ja tulee olemaan edelläkävijänä myös muissa yhteiskunnan maksamien kuljetusten järjestämisessä. Aukottomassa ja läpinäkyvistä prosesseista seuraavassa muutama esimerkki:

Semel Contact yhteiskunnan maksamissa kuljetuksissa

KELA suorakorvaus: Suorakorvausmenettely koskee Suomessa vakuutettujen henkilöiden sairauden, raskauden tai KELAn järjestämän kuntoutuksen vuoksi tehtyjä matkoja, jotka tilataan tilausvälityskeskuksesta. Jos asiakas tilaa taksin muualta kuin suorakorvauspalvelua tuottavasta tilausvälityskeskuksesta, maksaa hän koko taksimatkan hinnan itse ja hakee KELAsta korvausta jälkikäteen tarvittavine liitteineen. Nämä matkat eivät kuulu suorakorvausmenettelyyn eikä suorakorvaus ole siten asiakkaille pakollista.

Suorakorvausmenettelyssä asiakkaat tilaavat KELAn korvaamat taksimatkat yhdestä tilausvälityskeskuksesta koko sairaanhoitopiirin alueella. Tällöin tilauksen yhteydessä syntyvät henkilöä ja matkaa koskevat perustiedot sähköisessä muodossa. Järjestelmä yhdistelee yhdisteltävissä olevat matkat, jokainen yhdensuuntainen matka yksilöidään tilausvälitysjärjestelmän luomalla tilaustunnuksella. Auton maksutiedot syntyvät taksamittarilla ja niihin liitetään kyseinen matkakohtainen tilaustunnus. Tilausvälityskeskuksessa tilauksen ja maksun tiedot yhdistetään, jolloin syntyy sähköisesti sama tieto, mikä on toimitettu lomakkeilla KELAan valtakirjamenettelyssä. Yhdistetty tieto toimitetaan KELAn edustapalvelimelle matkakorvauksen käsittelyä varten.

Semel on toimittanut KELA Contact tilausvälitysjärjestelmiä usean maakunnan alueelle ja kaikkien 18 maakunnan alueelta kulkevat kelamaksutapahtumat Semel maksujärjestelmien kautta KELAan.

Semel Contact matkanhallintajärjestelmänä

Semel ajovälitysjärjestelmää voidaan täydentää liittämällä siihen asiakkaiden matkanhallintajärjestelmä.

Semel matkanhallinta- ja matkojen yhdistelyjärjestelmään liittyy olennaisena osana asiakkaiden tunnistamiseen ja näiden matkaoikeuksiin liittyvät erityispiirteet (asiakasprofiilit). Asiakaskohtaiset matkaoikeudet ja matkustamiseen liittyvät muut oikeudet ja velvoitteet määritellään esimerkiksi sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella asiakaskohtaisissa päätöksissä. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä asiakasprofiilit voidaan siirtää järjestelmään olemassa olevina päätöksinä esim. Excel-taulukon avulla. Käyttöönoton jälkeen profiileja ja matkaoikeuksia hallitaan web-pohjaisen ohjelmiston avulla asiakaskohtaisesti sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään.

Lisätietoja annamme mielellämme, yhteystietomme löydät täältä.